Câu chuyện của PPG Homemade

PPG Homemade là gì?

PPGhomemade là một xưởng sản xuất chocolate tươi (nama chocolate) hoàn toàn thủ công từ khâu chế biến đến đóng gói. Sản phẩm PPG Homemade không chỉ được chú trọng về hình thức mà còn yêu cầu rất khắt khe về chất lượng. PPGhomemade tự đặt ra cho mình nguyên tắc là:

- Chỉ sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao và đặc biệt phải an toàn.

- Công thức làm nên chocolate tươi (nama chocolate) phải được thử nghiệm nhiều lần, tính toán cẩn thận và đặc biệt đồng nhất trong mọi lần sản xuất.

- Không sử dụng hoá chất, chất bảo quản hay hương liệu để thay thế. 
 

Bắt đầu từ một giấc mơ đơn giản...

Khởi đầu từ năm 2015, PPG Homemade là một xưởng chocolate thủ công với ước mơ lớn là được chia sẻ vị ngon ngọt ngào và chân thật nhất với mọi người !

Các nguyên tắc của chúng tôi:

CHẤT LƯỢNG: Chỉ sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao và đặc biệt phải an toàn.

KỸ LƯỠNG: Công thức làm nên chocolate tươi (nama chocolate) được thử nghiệm nhiều lần, tính toán cẩn thận và đặc biệt đồng nhất trong mọi lần sản xuất.

NGUYÊN CHẤT: Không sử dụng hoá chất, chất bảo quản hay hương liệu để thay thế.