Sản phẩm lý tưởng cho 20.11

 Set Quà Tri Ân  Set Quà Tri Ân
260,000₫
 Set Quà Trân Trọng  Set Quà Trân Trọng
160,000₫
 Mix 4 vị Nama Chocolate  Mix 4 vị Nama Chocolate
205,000₫
 Bittersweet Chocoberry Nama Chocolate  Bittersweet Chocoberry Nama Chocolate
280,000₫