Sản phẩm Giáng Sinh 2020

 Baileys Nama Chocolate  Baileys Nama Chocolate
185,000₫
Nama chocolate, chocoberry, chocolate and strawberry Nama chocolate, chocoberry, chocolate and strawberry
280,000₫
 Dark Heaven Nama Chocolate  Dark Heaven Nama Chocolate
185,000₫
 Mix 6 New Nama Chocolate  Mix 6 New Nama Chocolate
230,000₫
 The Muse Nama Chocolate  The Muse Nama Chocolate
250,000₫